Potpredsednik

Sara Marinković

sara m

 

Sara Marinković rođena je 27. februara 1992. godine u Beogradu. Student je treće godine Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi. Trenutno se nalazi na mestu potpredsednika KSFPN-a. Pored proučavanja religije, u njena interesovanja spadaju i međunarodno pravo i diplomatski odnosi.  U slobodno vreme piše za Srpski akademski krug.