Diplomatija na delu

„Danas više ne postoji diplomatija koju smo učili na univerzitetima, diplomatija kongresa, velikih skupova, načertanija. To  je prošlost, stvari se sada rade brzo, direktno i konkretno,“  rekao je Borislav Stefanović šef delegacije Vlade Srbije u pregovorima sa Prištinom, na tribini „Diplomatija na delu“, koja je održana na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Kluba studenata FPN-a.

Borislav Stefanović ukazao je na to da spoljna politika Republike Srbije mora biti u funkciji obezbeđivanja boljeg života građana. „Mi smo mala država, okružena EU i NATO savezom, i to zahteva određeno pozicioniranje. Nije istina da ulazak u Evropsku uniju nema alternativu, ona postoji, ali prema mišljenju Vlade nije dobra. Evropska unija je naš prirodni okvir i okruženje, kao i ekonomski partner,“ objasnio je Stefanović.

Borislav Stefanović naglasio je da je diplomatija zanat koji sa sobom nosi puno izazova, a trenutno najveći za Srbiju jeste Kosovo. Objasnio je da diplomatska aktivnost po pitanju Kosova obuhvata sprečavanje novih priznanja i ulaska Kosova u međunarodne institucije, sa jedne, i dijalog sa Prištinom, sa druge strane.  „U svemu  tome moj zadatak je da ukažem na rešenje koje je u skladu sa Ustavom, a istovremeno prihvatljivo za drugu stranu u pregovorima. To nije jednostavno. Rešenja nisu idealna,  ali su trenutno jedino moguća,“ istakao je šef pregovaračkog tima.

On je dodao da rešavanje jednog problema po pitanju Kosova sa sobom povlači niz drugih. „Godinama je sve gurano pod tepih, tako da se napravila velika gomila koju niko nije hteo da dira. Kosovo je najozbiljniji izazov za Srbiju, i zbog toga svi moraju biti uključeni u njegovo rešavanje. Ovo nije stranački, već državni posao,“ zaključio je Stefanović, naglasivši da je jedini pravi način za rešavanje kosovskog pitanja aktivna diplomatija i spoljnopolitički odnosi.

„U Srbiji je sve principijelno super, svi se slažemo, ali čim se odmaknemo od opštih principa i pređemo na konkretne stvari nastaju problemi. Nije realno zamisliti da sve bude kao pre. Moramo tražiti rešenje poštujući realnost,“ zaključio je Borislav Stefanović.[flagallery gid=3]