Članovi tela fakulteta

dusan

 

 Dušan Smiljanić

 Odbor za unapređenje nastave

dusan.smiljanic.1993@gmail.com

 

katarina                                                                       

Katarina Todorovic 

Naučno-nastavno veće 

katarina.todorovic22@gmail.com

 

ivana bera

 

 Ivana Bera

Naučno-nastavno veče

ivanabera993@gmail.com

 

ivana komljenovic

 

Ivana Komljenović 

Katedra za novinarstvo i komunikologiju 

ivanakomljenovic02@gmail.com

 

milena rasic

 

 Milena Rasic

 Odeljenje za novinarstvo I komunikologiju

 rasic.milena93@gmail.com

 

 

Stefan Pantelić Stefanović

Politikološko odeljenje

stefan.pantelic@yahoo.com

nevena zdravkovic

 

 Nevena Zdravković

 Katedra za novinarstvo i komunikologiju

nevena.zdravkovic93@gmail.com

 

 

Luka Popović

Naučno-nastavno veće

 popovic.luka.92@gmail.com

sanja sojic

 

 Sanja Šojić

 Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju

 sanjasojic93@gmail.com

 

marko despotovic

 

Marko Despotović 

Savet 

markodespotovic28061992@gmail.com

 

milan krstinic

 Milan Krstinić

 Politikološko odeljenje

 devettridevet@gmail.com

 

matija

 

Matija Mišić 

Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju 

matija.misic11@gmail.com

 

mladen tadic

 

 Mladen Tadić

 Naučno-nastavno veće

 tadic.mladen@yahoo.com