2013

Simulacija rada Skupštine Republike Srbije 2 (decembar 2013)

•Sportsko novinarstvo – razgovor sa Milošem Šaranovićem (mart 2013)